Reklamacje

 

ZŁOŻENIE REKLAMACJI

Jeżeli do Klienta został dostarczony wadliwy produkt lub usługa, ma on prawo złożyć reklamację. Powinna ona być wysłana na adres email: reklamacje@copylandia.pl, dostarczona osobiście lub listem poleconym na adres: COPY Landia ul. Mogilska 20/1a, 31-516 wraz z formularzem reklamacyjnym. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, a także potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Drukarnię ze sprzedaną rzeczą, Klient będący konsumentem, będzie zobowiązany dostarczyć rzecz na adres siedziby Drukarni: COPY Landia ul. Mogilska 20/1a, 31-516 Kraków. W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o nie wysyłanie przesyłek przed ustaleniem formy reklamacji z obsługą sklepu

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

- wygląd produktu w zakresie w jakim jest on konsekwencją przesłanych plików, w tym w przypadku ich przygotowania niezgodnie z instrukcją Drukarni, w szczególności: wszystkie fonty zamienione na krzywe lub poprawnie osadzone ; brak warstw - pliki musza być spłaszczone,

- różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze klienta lub druku tego samego produktu na różnych maszynach poligraficznych,

- w przypadku wznowienia druku danego materiału - różnica kolorystyczna pomiędzy wcześniejszym nakładem ze względu na wykorzystywanie w procesie druku wielu maszyn poligraficzny, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów,

- dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki procesu druku i maszyn produkcyjnych:

  • przy krojeniu na pojedyncze użytki + / - 1mm
  • przy falcowaniu/bigowaniu + / - 1mm
  • przy perforacji + / - 1 mm
  • przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru + / - 1 mm.
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego produktu - do 5% ilości zamówionego nakładu

 

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Sprzedawca ma 14 dni na zapoznianie się ze złożoną reklamacją i udzielenie odpowiedzi zwrotnej. Sprzedawca w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Pobierz